ОБЩИ УСЛОВИЯ

ТРАВЕНТУРИЯ ООД, регистрирано в гр. София, лиценз № 10601 за международен превоз на пътници с автобус и пътнически автобусни превози, която публикува на сайта информация за предлаганите от нея услуги, и предоставя информацията, и услугата автобусен превоз на пътници чрез сайта.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите общи условия за използване на резервационната система за продажба на трансферни услуги за превоз на пътници по вътрешните линии, обслужвани от Травентурия ООД,  уреждат взаимоотношенията между клиентите на системата (наричан за краткост по-долу КЛИЕНТ) и Травентурия ООД, като собственик на системата.
По-долу в текста “КЛИЕНТ” ще бъде наричан всеки, закупил билети за превоз на пътници по вътрешните линии на Травентурия ООД лично за себе си или за трети лица, свързани с наредителя, от тяхно име.

Чрез тези общи условия КЛИЕНТЪТ ще получи информация за работата със системата за онлайн резервации, за резервирането и заплащането на трансферна услуга, за получаването на потвърждение на резервацията и напускането на системата и др.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ

КЛИЕНТЪТ има право да използва онлайн системата за продажба трансферни услуги на www.busbansko.com, собственост на Травентурия ООД  в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.
КЛИЕНТЪТ носи лична отговорност пред закона, за всички действия, които извършва при използването на онлайн системата за продажба на трансферни услуги на www.busbansko.com.
Чрез използването на резервационната система на Травентурия ООД КЛИЕНТЪТ се съгласява да предостави личните си данни, съгласявайки се с описаните в GDPR положения.
С настоящите общи условия всеки КЛИЕНТ се съгласява да спазва наложените от официалните власти противоепидемични мерки и допълнителни такива (ако бъдат наложени) от Травентурия ООД, във връзка с COVID-19, когато се намира на закрито обществено място, в това число и всички транспортни средства и офиси на Травентурия ООД. При неспазване на тези противоепидемични мерки, Травентурия ООД има право да откаже предоставянето на услуга, като сумата заплатена за същата услуга не подлежи на възстановяване.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТРАВЕНТУРИЯ ООД

Чрез своята онлайн резервационна система, Травентурия ООД предлага услугите по продажба на трансфери, но не поема ангажимент за осигуряване на помощ, при използване на системата.
Информацията предоставена от www.busbansko.com е собственост на Травентурия ООД. Използването на съдържание, публикувано на страницата www.busbansko.com от трети страни, е предмет на писмено споразумение с Травентурия ООД.
Информацията, посочена в публикуваните на www.busbansko.com разписания за пристигане на спирка, е приблизителна.
Травентурия ООД  има право да откаже превоз на пътници, които по преценка на водача на превозното средство и/или друг представител на Травентурия ООД са във видимо нетрезво състояние и/или под влияние на забранени вещества, както и на лица, чието поведение застрашава живота и/или здравето на останалите пътници и/или водача. В тези случаи сумата заплатена за същата услуга не подлежи на възстановяване.
Травентурия ООД  запазва право да променя  резервираното в съответния автобус място без предизвестие вследствие на независещи от превозвача обстоятелства.
Рекламации са валидни само в писмена форма на info@traventuria.com, отправени в срок от 10 дни от датата на пътуване, заедно с прикачено копие на резервационен документ за трансферна услуга. Без предоставяне на резервационен документ, рекламации не се разглеждат. Рекламации в устна форма не се разглеждат.
Всеки пътник, закупил трансферна услуга от Травентурия ООД, е застрахован, в рамките на пътуването –  за риска “Злополука”.

ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАНСФЕРНА УСЛУГА

Трансферни услуги могат да бъдат закупени, когато клиентът извърши следните стъпки (в тази или друга последователност, съобразно дизайна на резервационната система):
Клиентът посочва вида трансферна услуга – еднопосочен трансфер или трансфер отиване и връщане.
Клиентът избира отправна и крайна точка на пътуването си.
Клиентът уточнява датата/датите на пътуване.
Клиентът уточнява броя пътници, за които резервира.
Клиентът попълва необходимите за резервация данни за пътниците: имена, рождена дата, e-mail, телефон за връзка във всички задължителни полета.
Клиентът прочита “Общите условия” на Травентурия ООД и се съгласява с тях.
Клиентът извършва плащане с карта за избраните услуги. Травентурия ООД няма да получи достъп до данните за картата Ви.
След успешно плащане клиентът получава резервационен номер и потвърждение на предоставения от него e-mail адрес. При неуспешна транзакция, неплатената резервация ще се пази 30 минути. След тяхното изтичане, при възможност служител на Травентурия ООД може да се свърже с КЛИЕНТА, за да му предостави помощ, или резервацията ще бъде автоматично анулирана.
Клиентът е длъжен да покаже потвърждението на резервацията си (документ за трансферна услуга), принтирано или като PDF файл на телефона си, на водача на превозното средство. (Напомняме – „потвърждението“ се получава на посочения от КЛИЕНТА e-mail адрес.)
Със закупуването на трансферна услуга, КЛИЕНТЪТ  приема общите условия напълно и без изключения!

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ТРАНСФЕРНА УСЛУГА

Отговорност на КЛИЕНТА е да предостави всичката необходима информация, свързана с неговото пътуване преди да извърши закупуването на трансферна услуга.
Посочването на неверни или непълни данни от пътника, ще направи покупката на трансферна услуга невалидна. В тези случаи Травентурия ООД не носи отговорност за осъществяването на покупката на трансферна услуга и изпълнение на превоза.

ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ

КЛИЕНТИ, закупили ТРАНСФЕРНИ УСЛУГИ чрез www.busbansko.com имат право:
1) Да ПРОМЕНЯТ ДАТАТА И ЧАСА на пътуването си – ЕДИНСТВЕНО и САМО при наличие на свободни места за желаните нови дата и час. Промяната може да се осъществи единствено и само при предварително  запитване на info@traventuria.com и получено писмено съгласие (чрез e-mail от info@traventuria.com)  от Травентурия ООД. За целта КЛИЕНТЪТ трябва да представи номера на резервацията си. Промяната на дата, час или и двете, може да включва определени доплащания, или може изобщо да не съществува като възможност (датата и часа на пътуването ви да бъдат променени).
2) Да АНУЛИРАТ трансферната услуга – като КЛИЕНТИТЕ дължат следните неустойки (като процент от цялата сума на резервацията, но не по-малко от 10 евро на човек) при анулации, направени при: >30 дни -30% от сумата, при > 29-15 дни -50% от сумата, при > 14-9 дни -70% от сумата, при 8 дни или по-малко (вкл. неявяване на летище или друго място, откъдето е трябвало да се случи трансферът) -100% от сумата. В случай на анулиране на трансферната услуга (за всяка една платена резервация), сумата, която ще бъде възстановена на клиента, ще се изплати по банков път, съгласно условията за анулиране на пътуването, в рамките на 10 работни дни от датата на анулиране на резервацията/резервациите на трансферни услуги.

ОТГОВОРНОСТ НА ТРАВЕНТУРИЯ ООД

Травентурия ООД осигурява трансферна услуга по посочения маршрут срещу направената и заплатена от КЛИЕНТА резервация на трансферни услуги.
Превозвачът не носи отговорност за изменения и закъснения по графика, в случаи на независещи от него обстоятелства, които превозвачът не може да предвиди и/или предотврати като например стачки, задръствания, лоши атмосферни условия, катастрофи, техническа авария с превозното средство по време на път и други.
В случай, че пътуването не е осъществено по вина на фирмата-превозвач,  Травентурия ООД възстановява на КЛИЕНТА 100% от стойността на резервацията за неосъществената отсечка.
Травентурия ООД не носи отговорност за загубен, повреден или откраднат багаж.

ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТА

КЛИЕНТЪТ е длъжен да провери коректността на данните  в резервацията си. Травентурия ООД няма задължение към КЛИЕНТА да коригира и поправя грешки, след като резервацията вече е направена, заплатена и потвърдена.
КЛИЕНТЪТ има отговорност да запази целостта на резервационния си документ до пристигане на крайната точка на пътуването си. Травентурия ООД не носи отговорност за загубен, откраднат или увреден резервационен документ.
КЛИЕНТЪТ носи пълна финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.
Деца, ненавършили 14 години, не се допускат в превозните средства на Травентурия ООД без пълнолетен придружител.
КЛИЕНТЪТ е длъжен да се яви навреме, за да ползва услугата, за която е заплатил, планирайки достатъчно време в аванс преди уреченият час на тръгване на автобуса (когато не се качва от първата му спирка). При неявяване (т.е. физическото отсъствие на пътника, или пристигането му след тръгването на автобуса) Травентурия ООД не възстановява суми и не презаверява билети.

ЦЕНИ

Публикуваните от Травентурия ООД на www.busbansko.com цени на трансферни услуги са в български лева, с включен ДДС.
Травентурия ООД  си запазва правото да променя цените, обявени на www.busbansko.com без да се задължава да предостави на КЛИЕНТИТЕ предварително известие.
Трансферни услуги, закупени на различна цена, спрямо тази, която се визуализира към момента на сайта, ще бъдат осъществени на цената, на която са били закупени.

ПРЕВОЗ НА БАГАЖ

Преносът на багаж е ограничен според Условията на Превозвача, а ако условията са нарушени превозвачът може да откаже превоза на багаж или да постави допълнителни условия. Билетът Ви дава възможност за определено количество багаж, а именно един ръчен багаж в салона на автобуса до 5 кг и с размери 40 см х 30 см х 20 см. В случай, че пътувате с повече багаж, трябва да заплатите съответната такса на Превозвача. Всяка допълнителна багажна единица се таксува срещу задължително издаване на финансов документ.
Травентурия ООД не носи отговорност за загубен, повреден или откраднат багаж.
Не се допуска превозване на багаж, който не принадлежи на пътник, намиращ се в превозното средство.
Забранява се пренасянето на багаж, съдържащ огнестрелни оръжия и боеприпаси, експлозиви и запалителни вещества, димни бомби и патрони, динамит, барут и пластични взривни вещества, мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери и устройства, капсул-детонатори, детонатори и фитили, лесно запалами и/или отровни химически вещества фойерверки и други пиротехнически средства, наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества и/или техни аналози, както и прекурсори или съоръжения и материали за производството на наркотични вещества, предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота и здравето на пътуващите в автобуса, движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение, сертификат или друг документ удостоверяващ правото на съхранението, използването и преноса им, религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации, акцизни стоки с неплатен акциз, акцизни стоки /като цигари и алкохол/ с платен акциз, но над определените със закон количествени граници за лично използване, всички видове скимиращи устройства за банкомати, забранени от Закона, всякакви други стоки и вещества забранени със Закон.

ПРЕВОЗ НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЖИВОТНИ

Травентурия ООД допуска единствено и само превозване на кучета – водачи, придружаващи пътник с увреждания.

 

ПУШЕНЕТО И УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ, ХРАНИ И ДРУГИ НАПИТКИ В АВТОБУСИТЕ НА ТРАВЕНТУРИЯ ООД Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО!